עברית | english


CREDITS


Agency Shalmor Avnon Amichai Y&R
Animation Arik Boas
Production   Gravity
Animation style  Hand-drawn