עברית | english


CREDITS


Director Roni Kleiner
Production Firma
  Roni Abramowski
Design Inbal Ochyon
Animation Arik Boas
Sound design Uri Kalian
  Sweet Sound
Animation style  Classical Animation