עברית | english

Excerpt #1

Excerpt #2

Excerpt #3

Excerpt #4


CREDITS


DirectorsAdi Arbel
 Moish Goldberg
ProductionLama Productions
 Amir Harel
 Ayelet Kayit
EditorTal Rabiner
AnimationArik Boas Animation
ProducerMichal Eliav
Sound designAviv Aldema
Online editorYoav Raz
Archive producerInbal Cohen
Animation stylePhotoshop, AfterEffects