עברית | english


CREDITS


Director Arik Boas
Production   Arik Boas Animation
Label monstercat
Animation style  Anime